Ένωση Πολιτών | ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15725
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15725,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
Με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα βελτιώσαμε σταδιακά ως Διοίκηση την οργανωτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου επ’ ωφελεία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, ώστε να επιτύχουμε την αναγκαία αναδιάρθρωση και διοικητική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών με ακόμη περισσότερη απλούστευση, προτυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών με εφαρμογή μεθόδων ψηφιακής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που θα συμβάλουν καθοριστικά, ώστε η γραφειοκρατία να αποτελεί για τους δημότες και τις επιχειρήσεις παρελθόν. Ειδικότερα:

 • Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο σπίτι μέσω Η/Υ

 • Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης των δημοσίων έργων

 • Επέκταση οπτικών ινών στο σύνολο του Δήμου

 • Δημιουργία φορέα marketing και επικοινωνίας για στοχευμένη υποστήριξη τουριστικής και πολιτισμικής κλπ ανάπτυξης και ιδιαίτερα για την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας

 • Εφαρμογή συμμετοχικού προϋπολογισμού, ώστε οι πολίτες – δημότες να καθορίζουν τις προτεραιότητες για τα έργα και τις δραστηριότητες που θα περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός του Δήμου

 • Δημιουργία φορέα συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εξαγωγών των τοπικών παραγωγών

 • Πλήρης αξιοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

 • Καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου (είναι σε εξέλιξη) •

 • Περιοδική ενημέρωση διαπαραταξιακής επιτροπής για τα οικονομικά του Δήμου, πέραν των θεσμοθετημένων διαδικασιών • Πλήρης αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων Ε.Ε (ΕΣΠΑ κλπ)

 • Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής προσλήψεων για τις ειδικές εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις

 • Διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων για μεγάλα θέματα του Δήμου

 • Δημιουργία γραφείου άμεσης καταγραφής και επίλυσης παραπόνων και προβλημάτων του πολίτη

 • Ανανέωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων εφαρμογών πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, στις διαδικασίας του Δήμου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

 • Προγράμματα επιμόρφωσης εργαζομένων του Δήμου και δημοτικών συμβούλων

 • Έρευνα διάγνωσης και καταγραφής κοινωνικών αναγκών των δημοτών